В м.Харків 2-4 квітня2019 представники Центру ПМСД Пришибської ради взяли участь у тренінгу «Фінансово-економічні та юридичні засади господарюваннянадавачапервинноїмедичноїдопомоги (ПМД)».

У ході заходу розглядалисьтакі теми, як «Правоверегулюванняплануваннядіяльностізакладівохорониздоров’я у формікомунальнихнекомерційнихпідприємств (КНП)», «Основніаспектиукладеннядоговорів с Національною службою здоров’яУкраїни», «Особливостіведеннябухгалтерськогообліку та звітності КНП», «Правовіаспектизапобіганнякорупції» та інші. У межахтренінгубуло представлено Проект Агентства США з міжнародногорозвитку (USAID) «Підтримкареформиохорониздоров’я».

В ходітренінгувисвітленіважливіекономічніпитанняоптимізаціїдоходів та видатківнадавачапервинноїмедичноїдопомоги, стимулювання та мотивації персоналу, та розкритобагатоаспектів, впровадженняяких дозволить вдосконалитиорганізаціюроботицентрівпервинної медико-санітарноїдопомоги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *